شركت هواران پويش مفتخر به همكاري با سازمان سرمايه گذاري مسكن شمال جهت تأمين بالغ بر ۶۰۰ تن تبريد سيستم هاي سرمايشي پروژه بام چالوس مي باشد .
پروژه فوق الذكر در كمربندي شهر چالوس در استان مازندران واقع گرديده است كه تجهيز آن در سال ۱۳۸۹ صورت پذيرفته است .