شرکت هواران پویش مفتخر به همکاری با شرکت مهندسین مشاور خاک سازه پردیسان جهت تامین ۱۰۰۰ تن سیستم سرمایشی از نوع چیلر جذبی با برند زفیروس کره جنوبی جهت پروژه برج تجارت جهانی تبریز می باشد.
پروژه فوق الذکر یکی از شاخص ترین پروژه های اجرا شده در خاورمیانه بوده که در شهر تبریز واقع گردیده است.