مرکز تجارت بین الملل
شرکت هواران پویش مفتخر به همکاری با گروه شرکتهای بین المللی لوکس آرامش جهت تامین ۷۰۰ تن سیستم سرمایشی از نوع چیلر تراکمی هواخنک  با برند ترموکلد ایتالیا جهت پروژه تجاری و تفریحی آرامش رامسر می باشد.

پروژه فوق الذکر یکی از پروژه های شاخص در شمال کشور می باشد که تجهیز آن  در سال ۱۳۹۳ صورت پذیرفته است.