هفدهمین نمایشگاه بین امللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران

شرکت هواران پویش مقدم بازدیدکنندگان محترم را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی گرامی می دارد.

زمان: ۱ آبان لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت بازدید: ۹ لغایت ۱۷

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی – سالن ۳۵ غرفه A01

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

شرکت هواران پویش مقدم بازدیدکنندگان محترم را در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمتن و صنایع سرمایشی و گرمایشی شهر مشهد گرامی می دارد.

زمان : ۲۹ خرداد لغایت ۲ تیر ماه ۱۳۹۷

ساعت بازدید : ۱۷ لغایت ۲۳

مکان : مشهد محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

سالن فردوسی غرفه هواران پویش

 

شانزدهمین نمایشگاه بين المللي تاسيسات و سيستم سرمايش و گرمايش

شرکت هواران پویش مقدم بازدید کنندگان محترم را در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی  گرامی می دارد.

زمان : ۳ لغایت ۶ آبان ماه ۱۳۹۶

مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی – سالن ۳۵ – غرفه A01

سیزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی یزد

شرکت هواران پویش مقدم بازدید کنندگان محترم را در سیزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شهر یزد گرامی می دارد.

زمان : ۲۶ لغایت ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

مکان : یزد ، محل دائمی نمایشگاه بین المللی

پانزدهمين نمايشگاه تخصصی صنعت ساختمان كرمان

شركت هواران پويش مقدم بازديد كنندگان محترم را در پانزدهمين نمايشگاه تخصصی صنعت ساختمان كرمان گرامی می دارد.

زمان  : ١٤ لغايت ١٧ شهريورماه ٩٦

مكان:  محل دائمی نمايشگاه بين المللی كرمان سالن خواجوی كرمانی

نمايشگاه ساختمان و صنايع سرمايشي و گرمايشي مشهد

شركت هواران پويش مقدم بازديدكنندگان محترم را در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان (معماري و عمران) و صنايع سرمايشي و گرمايشي شهر مشهد گرامي مي دارد.
زمان : ۲۱ لغايت ۲۵ تيرماه ۹۵
ساعت بازديد : ۱۷ لغايت ۲۳
مكان : مشهد محل دائمي نمايشگاه بين المللي مشهد
سالن مولوي – غرفه هواران پويش

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

شركت هواران پويش مقدم بازديدكنندگان محترم را در پانزدهمین نمايشگاه بين المللي تأسيسات و سيستم هاي سرمایشی و گرمایشی گرامي مي دارد.
زمان : ۲۷ لغايت ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵

مكان : محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي – سالن ۳۵ غرفه C01

نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی شهر اصفهان

شرکت هواران پویش مقدم بازدید کنندگان محترم را در چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی شهر اصفهان گرامی میدارد.

زمان:۲۳ لغایت ۲۷ آذرماه ۱۳۹۴

ساعت بازدید:۱۵ لغایت ۲۱

مکان:اصفهان ، نمایشگاه بین المللی،سالن میرداماد – غرفه شماره۲۲۷

دوازدهمين نمايشگاه تأسيسات سرمايش و گرمايش شيراز

شركت هواران پويش مقدم بازديدكنندگان محترم را در دوازدهمين نمايشگاه تأسيسات سرمايش و گرمايش شيراز  گرامي مي دارد .
زمان : ۱۲ لغايت ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۴

مكان : محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي شيراز سالن سرو

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تأسيسات و سيستم هاي تهويه مطبوع

شركت هواران پويش مقدم بازديدكنندگان محترم را در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تأسيسات و سيستم هاي تهويه مطبوع گرامي مي دارد .
زمان : ۲۵ لغايت ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴
مكان : محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي – سالن ۳۵ غرفه A01