تاریخچه ترموکلد

ترموکلد در سال ۱۹۹۵ میلادی با همکاری جمعی از خبرگان در زمینه سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در شهر باری ایتالیا تاسیس و تا به امروز به حرکت رو به جلوی خود ادامه داده است. این شرکت تولیدی در حال حاضر با داشتن کارخانجات تولیدی و مرکز تحقیق و توسعه بسیار پیشرفته در کشور ایتالیا توانسته است در تولید انواع چیلرهای اسکرال و اسکرو ، تولید چیلرهای سانتریفوژ و همچنین سیستمهای پیشرفته صرفه جویی در انرژی, جیوترمال (geo thermal), و سیستمهای چندمنظوره ی تولید سرما، , حرارت و انرژی(multi functional) در بین تولیدکنندگان اروپایی بسیار شاخص جلوه نماید.